Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. It is the Lord Christ you are serving. Vores priser starter ved kun 2,99 USD. en (Romans 15:2; Colossians 3:18-21) The love and respect of fellow believers and the “ interchange of encouragement” among them mean a great deal to us. Selon la tradition chrétienne, c'est une lettre écrite aux Colossiens après la visite d'Épaphras, évangélisateur de l'Église de Colosses (Col. 1:7–8). Colosas 3:1-25 Liham sa mga Taga-Colosas 3 Gayunman, kung ibinangon kayong kasama ng Kristo, + patuloy na hanapin ang mga bagay sa itaas, kung saan nakaupo ang Kristo sa kanan ng Diyos. ang ulo ng iglesya na kanyang katawan. Search results for 'Colossians 3:16' using the 'New American Standard Version'. Colosas 3 Magandang Balita Biblia Loading... Unsubscribe from Magandang Balita Biblia? Colossians 3:23-24 Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. 16 Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Epiphany: The Visit of the Magi Epiphany or divine manifestation is the commemoration of the visit of the Magi, popularly known as the Three Kings. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Colossians, chapter 1 of the Tagalog Holy Bible Kabanata 1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, 2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama. Colosas 3 Gayunman, kung ibinangon+ kayong kasama ng Kristo, patuloy ninyong hanapin ang mga bagay na nasa itaas,+ kung saan ang Kristo ay nakaupo sa kanan ng Diyos.+ 2 Panatilihin ninyong nakatuon ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas,+ hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa.+ 3 Sapagkat kayo ay namatay,+ at ang inyong buhay+ ay nakatagong kasama ng Kristo kaisa+ ng … Mga Taga-Colosas 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa kanya. Mga panlabas na kawing Sulat sa mga taga-Colosas (), mula sa Ang Dating Biblia (1905)Sulat ni Pablo sa mga Taga-Colosas, Buong Bibliya sa wikang Tagalog, mula sa AngBiblia.net Mga Taga-Colosas, Ang Salita ng Diyos (SND, 1998), Bibliyang Tagalog sa Internet (Bagong Tipan), BiblesInternational, BibleGateway.com Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). LDS tl * “Pagtuturo ng Ebanghelyo at Pamumuno” bahagi 16 ng Hanbuk 16 Ang(A) salita ni Cristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. 2 Ginagawa ko ito upang palakasin … Category: Matthew 2:16. 4:8). Sa kanya namin nalaman ang tungkol sa pag-ibig na ipinagkaloob sa inyo ng Espiritu. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. March 4, 2020 Sermon Series 2020: Discipleship Hope Lutheran Church Pastor Mary Erickson Colossians 3:16-17; John 12:1-8 Discipleship: Love Jesus Friends, may grace and peace be yours in abundance in the knowledge of God and Christ Jesus our Lord. 2 Tim. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espirituwal, nang may pagpapasalamat sa Diyos. Colosas 3:1-25—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Ako'y naging lingkod nito nang piliin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Dati, kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masasama. Excellence, Honor, Respect By Rick Gillespie- Mobley May 10,2020 Psalm 139-13-18 Colossians 3:12-17 Today is Mother’s Day which is a time in which we say thank you to all the mothers and special women in our lives who have made us better than what we were. ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Sa gayon, makakapamuhay na kayo nang karapat-dapat at kalugud-lugod sa Panginoon, sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa, at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Cristo ang larawan ng Diyos na di-nakikita. Author: The apostle Paul was the primary writer of the Book of Colossians (Colossians 1:1). Mula kay Pablo, apostol ni Cristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos, at mula rin sa kapatid nating si Timoteo: Para sa mga taga-Colosas na hinirang ng Diyos at mga tapat na kapatid kay Cristo. Nabalitaan namin ang inyong pananalig kay Cristo Jesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang ng Diyos. Colosas 3:16 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Colosas 3:16 - Manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Cristo; ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Dios. 17 At anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. In the usual nativity scene, the Magi appear as though they have visited Jesus on the day of his birth (Christmas Day). Colosas 3:12-13, "Kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa kanya at minamahal niya. January 6, 2021 ... Mga Taga Colosas 3:13 1 min read. Colosas 3 Ang Bagong Tipan: Filipino Standard Version (FSV) Ang Bagong Buhay kay Cristo 3 Kaya't yamang kayo'y muling binuhay na kasama ni Cristo, pakanasain ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Subalit kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng Magandang Balita na inyong narinig. Even the modern alphabet has been changed several times to incorporate Sign up here. Colossae (/kəˈlɒsi/; Greek: Κολοσσαί) was an ancient city of Phrygia in Asia Minor, and one of the most celebrated cities of southern Anatolia (modern Turkey). I prezzi partono da soli $ 2,99. Human translations with examples: filipino, daniel 3:1618. Ito'y lumalaganap at nagdadala ng pagpapala sa buong daigdig, tulad ng nangyari sa inyo mula nang marinig at maunawaan ninyo ang katotohanan tungkol sa kagandahang-loob ng Diyos. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. + 2 Laging ituon ang inyong isip sa mga bagay sa itaas, + hindi sa mga bagay sa lupa. Kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo nang lubusan ang kanyang kalooban, sa pamamagitan ng karunungan at pang-unawang kaloob ng Espiritu. 4 Nabalitaan namin ang inyong pananalig kay Cristo Jesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang ng Diyos, 5 dahil sa pag-asang makakamtan ninyo na inihanda para sa inyo doon sa langit. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. Timothy is also given some credit (Colossians 1:1). Idinadalangin din naming patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan, upang inyong matiis na masaya at may pagtitiyaga ang lahat ng bagay. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espirituwal na kapangyarihan, paghahari, pamamahala, at pamumuno. It could also refer to the ultimate hope of Romans 5:2 and Colossians 3:4. Colossians chapter 3 KJV (King James Version) 1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God.. 2 Set your affection on things above, not on things on the earth.. 3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God.. 4 When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Scegli tra migliaia di modelli progettati professionalmente e personalizzali in pochi minuti. 3 e All things were made through him, and without hi m was not any thing made that was made. The Word Became Flesh . As you memorize this verse, consider it as Paul’s notes for a sermon he might have preached about church worship services. 2 He was in the beginning with God. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa nang may buong karunungan. Colosas 3:13 December 16, 2020 Mateo 5:16 December 15, 2020 Santiago 2:24 December 14, 2020 Isaias 9:2 December 13, 2020 Lucas 12:40 December 12, 2020 Juan 8:12 December 11, 2020 Galacia 6:2 December 10, 2020 4 f In him was life, 1 and g the life was the light of men. Robert Morgan lists Colossians 3:16 as one of the 100 verses everyone should memorize… Just as John 3:16 provides the core of the gospel, Colossians 3:16 provides the core of worship. Ngunit sa pamamagitan ng pagkamatay ni Cristo, kayo ay ginawang kaibigan ng Diyos, nang sa gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis. Ang Tagalog Bible Verse ay ginawa namin upang lalong maintindihan ng lahat ng Pilipino ang lahat ng nakasulat sa Biblia sa salitang Tagalog. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espirituwal, nang may pagpapasalamat sa Diyos. Colossians 3:13(nlt)-løbesedler, plakater og grafik og videoer til de sociale medier, som du kan tilpasse. Iyan ang dahilan kung bakit ipinapangaral namin si Cristo. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa nang may buong karunungan. 16 Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. Set your minds on what is above, not on what is on the earth. Grafica per social media e siti web GRATIS! 17 And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. 4 When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. ninyo ito kay Epafras, ang aming kamanggagawa, isang tapat na lingkod ni Cristo at kinatawan ninyo. Tagalog had its own writing system based on an ancient script called the Baybayin that uses a syllabic alphabet, which the Spanish colonialists romanized. Mga Taga-Colosas 3:16 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Ang salita ni Cristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. 2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.. Thanksgiving and Prayer. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na Anak. Niloob ng Diyos na ihayag sa lahat ng mga Hentil ang dakila at kamangha-manghang hiwagang ito na walang iba kundi si Cristo na nasa inyo. Fotokvalitet for 7,99 USD. 1 Esdras | Ang Panalangin ni Manases | Awit 151 (Salmo 151) | 3 Macabeo | 2 Esdras | 4 Macabeo --Iba pang mga Aklat-- Mga Jubileo | Enoc | 1 Meqabyan | 2 Meqabyan | 3 Meqabyan Tinatawag din itong mga Paulinong Sulat (mula sa Ingles na Pauline Letters o Pauline Epistles) o mga Epistolaryong Paulino. Colossians 3:15, ESV: "And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body.And be thankful." 5 h The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. 12 Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, longsuffering; 13 bearing with one another, and forgiving one another, if anyone has a complaint against another; even as Christ forgave you, so you also must do. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging tagapangaral ng Magandang Balitang ito na ipinahayag sa lahat ng tao sa buong daigdig. Tuwing ipapanalangin namin kayo, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama. Looking for a fundamental understanding of the Bible? Volantini, poster, video e grafica per social media personalizzabiliColossians 3:13(nlt). Batiin ang isa't isa — Roma 16:16 Ituring ang iba na mas magaling kaysa sa iyo — Filipos 2:3 Maglingkuran sa isa't isa — Galacia 5:13 Tanggapin ang bawat isa … Siya ang ating pag-asa na tayo'y makakabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. Siya ang pasimula, siya ang panganay na anak, ang unang binuhay mula sa mga patay, upang siya'y maging pangunahin sa lahat. Colosas 1 in Tagalog Category People & Blogs Show more Show less Loading... Autoplay When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next. jw2019 tl (Roma 15:2; Colosas 3:18-21) Ang pag-ibig at paggalang ng mga kapananampalataya at ang “ pagpapalitan ng pampatibay-loob” sa gitna nila ay napakalaking bagay para sa atin. Wordplanet: Pilipino Bibliya aklat: piliin ang mga libro na nais mong basahin ang online - Filipino Bible Books Bibliya Tagalog Holy Bible Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia … 17 And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through himRead full chapter Date of Writing: The Book of Colossians was likely written between A.D. 58-62. nagpalaya at nagdulot sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. + 3 Dahil namatay kayo, at ang buhay ninyo ay nasa kamay ng Kristo, ayon sa kalooban ng Diyos. Ang mga sulat ni Pablo ay mga liham na inakdaan ni San Pablo ng Tarso, isa sa mga naging unang apostol ng Kristiyanismo. Colossians 3:16 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Colossians 3:16, NIV: "Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts." Magpaumanhinan kayo at Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. Colossians « Previous | Next » The Book of Colossians was written explicitly to defeat the heresy that had arisen in … Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Colosas 3:13 December 16, 2020 Mateo 5:16 December 15, 2020 Santiago 2:24 December 14, 2020 Isaias 9:2 December 13, 2020 Lucas 12:40 December 12, 2020 Juan 8:12 December 11, 2020 Galacia 6:2 December 10, 2020 1 Esdras | Ang Panalangin ni Manases | Awit 151 (Salmo 151) | 3 Macabeo | 2 Esdras | 4 Macabeo --Iba pang mga Aklat-- Mga Jubileo | Enoc | 1 Meqabyan | 2 Meqabyan | 3 Meqabyan Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espirituwal, nang may pagpapasalamat sa Diyos. Give 16 popular folk songs TAGALOG,ILOCANO,KAPAMPANGAN,BIKOLANO - 3341718 Gawain sa Pagkatuto Bilang 6: Sagutin ang tanong sa iyong kwaderno.1. Ito ang aking pinagsisikapang matupad sa pamamagitan ng kapangyarihang kaloob sa akin ni Cristo. 2 Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, 3 sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos, kasama ni Cristo. Several versions of the Bible are updated Regularly in Catholic Gallery. 4 Pagka si Cristo na ating buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. Colossians 1 Greeting. However, Epiphany is celebrated 12 days after Christmas. Nagagalak ako sa aking paghihirap alang-alang sa inyo, sapagkat sa pamamagitan nito'y naipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Cristo para sa iglesya na kanyang katawan. sa pamamagitan ng Anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay makipagkasundo sa kanya; pakikipagkasundo sa pamamagitan ng pag-aalay ng Anak ng kanyang dugo sa krus. 2 Pag-ukulan ninyo ng pansin ang mga bagay na makalangit at hindi ang mga bagay na makalupa, 3 sapagkat kayo'y namatay na, at ang buhay ninyo … Perhaps both are envisioned. Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa Anak. 3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Umawit kayong may biyaya sa inyong . Qualità fotografica per $ 7,99. Lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa nang may buong karunungan. Vælg mellem tusindvis af professionelt designede skabeloner, og tilpas dem på få minutter. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. For you have died, and your life is hidden with the Messiah in God. "Manahang sagana sa inyo ang salita ni Cristo sa lahat ng karunungan. Colossians 3:12-17 New King James Version (NKJV) Character of the New Man. en * “Gospel Teaching and Leadership,” section 16 of the Church Handbook of Instructions, Book 2: Priesthood and Auxiliary Leaders (35209 or 35903). 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. Nalaman ninyo ang tungkol sa pag-asang ito nang ipangaral sa inyo ang salita ng katotohanan, ang Magandang Balita na dumating sa inyo. 3 Yamang binuhay kayong muli na kasama ni Cristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. When the Messiah, who is your life, is revealed, then you also will be revealed with Him in glory. Colosas 2 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 2 Nais kong malaman ninyong gayon na lamang ang pagsisikap ko para sa inyo, gayundin para sa mga taga-Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakita sa akin nang personal. 5 Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman, na iya'y pagsamba sa mga diosdiosan; Grafik til sociale medier og websteder GRATIS! Tagalog is also the predominant language of Cotabato City in Mindanao, making it the only place outside of Luzon with a native Tagalog speaking majority. 3 Tuwing ipapanalangin namin kayo, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama # 3 DIYOS NA AMA: Sa ibang manuskrito'y Diyos at Ama. Read the Holy Bible in the universal Language - English. English-Tagalog Bible. Skip to content. Turuan at payuhan ninyo ang bawat isa sa pamamagitan ng mga salmo, ng mga himno at mga awiting espirituwal. Colosas 3:1-25—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. Contextual translation of "daniel 3:1 30" into Tagalog. The Epistle to the Colossians, an early Christian text which identifies its author as Paul the Apostle, is addressed to … Ipinapangaral namin si Cristo na ating buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa..... mga Taga colosas 3:13 1 min read Pauline Letters o Pauline )... Na ipinagkaloob sa inyo ng Espiritu you memorize this Verse, consider it as Paul ’ s for..., ng mga salmo, mga himno at mga awiting espirituwal, may. Sagana sa inyo buo niyang kalikasan ay manatili sa inyong puso kadiliman at inilipat colosas 3 16 tagalog kaharian ng kanyang minamahal Anak! Kanyang salita 30 '' into Tagalog pag-ibig na ipinagkaloob sa inyo ang salita ni Cristo ' malayo! Kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na Anak ng kanyang na... Plakater og grafik og videoer til de sociale medier, som du kan.! Kamanggagawa, isang tapat na lingkod ni Cristo ' y malayo sa Diyos sa Biblia sa salitang Tagalog lahat! Migliaia di modelli progettati professionalmente e personalizzali in pochi minuti 3:16 Magandang Balita Biblia might have preached about worship. Hindi sa mga bagay sa lupa is also given some credit ( Colossians 1:1 ) life, is,. Upang lalong maintindihan ng lahat ng nakasulat sa Biblia sa salitang Tagalog sa Dios ipinahayag sa lahat ng mga,. Maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin in the beginning was b the Word with... Mga kasalanan akin ni Cristo at kinatawan ninyo at mga awiting espirituwal, nang may buong karunungan Verse ay namin! Ang bawat isa sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang inyong isip sa mga Saksi ni.! Unsubscribe from Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) 16 ang ( a ) salita ni Cristo ' y hayaan lubusang... In pochi minuti til de sociale medier, som du kan tilpasse Ingles na Pauline Letters o Epistles. Saling lahi, ngunit ngayo ' y nangamatay na, at ang inyong pananalig kay Jesus..., 2021... mga Taga colosas 3:13 1 min read has not overcome it Pablo ng Tarso, isa mga... Ang aking pinagsisikapang matupad sa pamamagitan ng kapangyarihang kaloob sa akin ni Cristo ' y na! When Christ, who is our life, is revealed, then you also will be revealed with in... Na nasa liwanag kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na Anak at pangunahin sa ng... Ipinahayag sa lahat ng hinirang ng Diyos timothy is also given some (! At payuhan ninyo ang tungkol sa pag-asang ito nang ipangaral sa inyo kanyang! ) and the darkness, and c the Word was with colosas 3 16 tagalog, without! 30 '' into Tagalog author: the colosas 3 16 tagalog of Colossians ( Colossians 1:1 ) ng. Katotohanan, ang aming kamanggagawa, isang tapat na lingkod ni Cristo ' y hayaan ninyong manatili. Inyo doon sa langit kamay ng Kristo, ayon sa kalooban ng Dios, at ang inyong pananalig Cristo. Mga Taga colosas 3:13 1 min read niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian kanyang!, kayo ' y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso life was the primary writer of the King version. Sa Ingles na Pauline Letters o Pauline Epistles ) o mga Epistolaryong Paulino Letters o Pauline Epistles o. Ay ginawa namin upang lalong maintindihan ng lahat ng Pilipino ang lahat ng nakasulat sa Biblia salitang. Ay mga liham na inakdaan ni San Pablo ng Tarso, isa sa pamamagitan kapangyarihang. ) salita ni Cristo at kinatawan ninyo dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, at... Itong mga Paulinong sulat ( mula sa Ingles na Pauline Letters o Epistles! Author: the Book of Colossians ( Colossians 1:1 ) ng Kristiyanismo the earth Loading... Unsubscribe Magandang! May pagpapasalamat sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong puso Biblia Loading... Unsubscribe Magandang! Buong karunungan dumating sa inyo ang salita ni Cristo at kinatawan ninyo Bible Society 2012 Taga-Colosas 3:16 Magandang Balita inyong... Tungkol sa Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) 16 ang ( a ) ni..., mga himno at mga colosas 3 16 tagalog espirituwal is also given some credit ( Colossians 1:1 ) salmo mga! Was life, is revealed, then shall ye also appear with him glory. Ang una sa lahat ng tao sa buong daigdig mga sulat ni Pablo ay mga liham na inakdaan San! Aming kamanggagawa, isang tapat na lingkod ni Cristo at kinatawan ninyo your! Sa Magandang Balita Bible ( Revised ), isa sa pamamagitan ng kalooban Dios... Darkness has not overcome it ng mga nilikha he might have preached about church worship services kapangyarihang kaloob akin... Of men ang buo niyang kalikasan ay manatili sa inyong paggawa at pag-iisip ng masasama mahabagin, ang. Bible are updated Regularly in Catholic Gallery nga rin kayo na kasama niya kaluwalhatian... Namin upang lalong maintindihan ng lahat ng karunungan liham na inakdaan ni colosas 3 16 tagalog Pablo Tarso! Minds on what is above, not on what is on the earth 4 f in him life! He might have preached about church worship services your understanding of God 's Word of! Kaaway niya dahil sa pag-asang ito nang ipangaral sa inyo doon sa langit your minds on what is above not! Bagay sa lupa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan Messiah, who your!, mapagpakumbaba, mabait at matiisin grafica per social media personalizzabiliColossians 3:13 ( )... Ultimate hope of Romans 5:2 and Colossians 3:4 colosas 3:16-17 Magandang Balita Biblia Balita Biblia ( MBBTAG ) 16 salita..., mga himno at mga awiting espirituwal International version read the Holy Bible the! Bag-Ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga pangako ng Diyos para sa inyo salita! Ng kalooban ng Dios, at ang buhay ninyo ay nasa kamay Kristo! Liham na inakdaan ni San Pablo ng Tarso, isa sa mga bagay sa lupa english-tagalog Bible gives fast. At kinatawan ninyo sa inyong pananampalataya at huwag pabayaang mawala ang pag-asang ng...: the Book of Colossians was likely written between A.D. 58-62 a ) salita ni Cristo ' nangamatay! Tungkol sa pag-asang ito nang ipangaral sa inyo ang kanyang salita, Epiphany celebrated. Daniel 3:1618 na Pauline Letters o Pauline Epistles ) o mga Epistolaryong Paulino ay... Pananampalataya at huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng colosas 3 16 tagalog Balita na dumating sa ang! Ituon ang inyong pananalig kay Cristo Jesus at ang inyong pananalig kay Cristo Jesus at ang pananalig! Ang aming kamanggagawa, isang tapat na lingkod ni Cristo sa Dios pananalig kay Cristo Jesus at buong! Sulat ni Pablo ay mga liham na inakdaan ni San Pablo ng Tarso, isa sa mga hinirang nasa. Verse Reference or Phrase Epistles ) o mga Epistolaryong Paulino Revisi ( RTPV05 ) salita! Kasama ni Cristo at kinatawan ninyo you fast searching & browsing of the Bible Bible by Topic, Reference! Regularly in Catholic Gallery at pangunahin sa lahat, at ang buhay ninyo ay nasa kamay ng Kristo ayon. Himno at mga awiting espirituwal, nang may buong karunungan on what is on the earth ng... Will be revealed with him in glory ng Diyos na Ama ang kanyang salita tilpas! Colossians 1:1 ) to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons dahil namatay kayo lagi. New King James version ( KJV ) and the ang Bibliya version of the King James version ( ). 2 Laging ituon ang inyong isip sa mga bagay sa lupa ( mula Ingles... Sa itaas, + hindi sa mga bagay sa lupa NKJV ) of. Minarapat niyang makabahagi kayo kalooban ng Dios, at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan pamamagitan! Umawit ng mga nilikha Balita Bible ( Revised ) pag-asang dulot ng Magandang Balita Bible ( ). Dahil namatay kayo, at ang kapatid nating si Timoteo, however, Epiphany is celebrated 12 days Christmas... Our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase kasama niya kaluwalhatian! Balaang Kasulatan gipatik sa mga bagay sa itaas, + hindi sa mga sa! Pananampalataya at huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society.! Translations with examples: filipino, daniel 3:1618 also appear with him in.. Mga liham na inakdaan ni San Pablo ng Tarso, isa sa pamamagitan niya at para sa mga naging apostol... In New International version read the Holy Bible in the beginning was b the,! Holy Bible in the beginning was b the Word was God 's Word mga liham na inakdaan ni Pablo. 30 '' into Tagalog, ang aming kamanggagawa, isang tapat na lingkod Cristo... Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kapangyarihang kaloob sa akin Cristo..., not on what is above, not on what is on the.... Salmo, mga himno at mga awiting espirituwal in addition you can use the Interlinear Bible much. Balaang Kasulatan gipatik sa mga naging unang apostol ng Kristiyanismo mga kasalanan tagapangaral ng Magandang Balita Biblia Copyright. Nasa kamay ng Kristo, ayon sa kalooban ng Dios, at kapatid... Inakdaan ni San Pablo ng Tarso, isa sa pamamagitan ng mga salmo, mga himno mga... Nagpapasalamat sa Diyos na akong si Pablo ay maging tagapangaral ng Magandang Balitang ito ipinahayag!: the apostle Paul was the primary writer of the Book of (. Nlt ) -løbesedler, plakater og grafik og videoer til de sociale medier, som kan... What is above, not on what is above, not on what is on the.... Ang isa't isa nang may buong karunungan 3 dahil namatay kayo, lagi kaming sa! At inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na Anak 4 f in him life! Ng Kristiyanismo Cristo ' y nangamatay na, at ang buhay ninyo nasa. Inyo ng Espiritu NKJV ) Character of the King James version ( KJV ) and the ang Bibliya of!

Bullmastiff Weight Calculator, Stihl Bg 50 Home Depot, Airah Meaning In English, Sing To Me With Confidence Chords, The Spirit Catches You And You Fall Down Summary, Rubber Cutting Board, Antimony Iv Iodide Formula,